Lana Zdravković 28 Maj 2020

Križci upora

Umetnost se je v teh burnih časih znašla na ulici in je mestoma neločljiva od aktivizma. Avtorica s postavitvijo v zgodovinski in teoretski okvir afirmira artivistično akcijo s križci pred parlamentom, ki je v medijih odmevala zaradi obiska policije na domu, ki ga je bil deležen najbolj vidni akter akcije Primož Bezjak. Ker akcija v času restrikcije krši pravila in s tem po Jacquesu Rancièru redistribuira čutno s posegom v oblastni režim, jo avtorica označi kot "lucidno politično dejanje par excellence".

Dragana Alfirević 13 Maj 2020

Draga Alja,

Dragana Alfirević piše pismo v času negotovosti in zaustavitve nomadskih tokov, tako značilnih za kulturno krajino, v katere je bila do nedavnega tudi sama vpeta. Njeno pisanje je prežeto s perspektivičnostjo; je producentka, umetnica in koreografinja, ki se sprašuje o najbolj temeljnih stvareh spremenjene zdajšnjosti, na katerem telesu se izpisujeta ranljivost in nevedenje o prihodnosti, kjer je ostala samo sedanjost in vakuum domačega okolja. Sprašuje se o tem, kako bo trenutna situacija zarezala v intesubjektivne relacije, kako bo ukrivila živo umetnost, ki Dragano tako temeljno določa in kako lahko rekonceptualiziramo temeljno kategorije domačega in ji podelimo nujno političnost: "Ta vrsta političnosti, ki jo prakticiramo kar v našem lastnem domu in telesu, lahko v vsesplošnem suspenzu pripelje v obstoj prakticiranje drugih vrst političnosti".

Bojana Kunst 06 Maj 2020

Čas onkraj prave skrbi: pismo uprizoritvenim umetnicam_kom

Tokratni tekst je nastal kot nagovor, s posebno skrbjo za ustvarjalke_ce na področju uprizoritvenih umetnosti, še bolj pa z njimi, v teh čudnih časih, ko dvorane samevajo. Bojana Kunst jo_ga v pismu sprašuje, kako si kot izvedenka_ec za mikroodnose predstavlja čas onkraj. "V času onkraj prave skrbi, v prihodnosti, ko bo upam navzočnost skupaj spet mogoča, bi morala biti možna na drugačen način kot doslej."

Kaja Kraner 30 Apr 2020

Razstava kot spletni arhiv

Pričujoči prispevek ponuja premislek o trenutno aktualni praksi arhiviranja in digitaliziranja, ki prav zaradi pandemično-karantenskih okoliščin omogočajo nadaljnje življenje nekaterim umetniškim praksam, ki so sicer tako močno vezane na skupni in živi čas srečanja. Pri tem avtorica Kaja Kraner poglobljeno razmišlja o arhivu kot prostoru redefinicije samega razstavnega medija, o razmerju med telesom in prostorom na spletu; o razmerju med umetniškim delom in kuratorskim inputom itd. Osredotoči se na spletno razstavo Mesta žensk Pogled nazaj za pogled naprej, ki je sopostavila diskurzivne, performativne in vizualne prakse: "evidentno je, da gradi predvsem na podlagi selekcije, pri čemer poskuša s sopostavitvijo raznorodnih del, ki se bolj ali manj neposredno dotikajo skupne teme, vzpostaviti nove poudarke, poglede in vzporednice med konkretnimi primeri."

Muanis Sinanović 22 Apr 2020

Karantenski zapiski

Izredne razmere terjajo izredne zapise. Teater se je preselil v naravo, "brenčanje muh tu, čivkanje tam". To večkrat prekine druga predstava v obliki katastrofičnih novic na zaslonu. Po arterijah šprica introspekcija, po venah odteka kontemplacija sveta. Zunanjost postaja notranjost in obratno. Na izkrivljen način se, ko je umetnost na čakanju, vrača geslo šestedestih - umetnost je enako življenje. Karnevala se ne da dolgo zatirati, "tli med bloki, iz hiš prihajajo orgiastični glasovi." Včasih pa se znajde tudi na Neodvisnih.

Spremljaj nas

Prijavi se naš obvestilnik.
Vsak teden te bomo obveščali o najnovejših dogodkih na sceni.