Bunker

Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev

Zavod Bunker producira in predstavlja sodobne gledališke in plesne predstave, organizira različne delavnice ter ostale izobraževalne programe, raziskave, in oblikuje enega najvidnejših mednarodnih festivalov Mladi levi, ki  vsak konec poletja v Ljubljano pripelje najaktualnejše odrske ustvarjalce z vseh koncev sveta. Zavod Bunker si prizadeva za prevetritev slovenskega kulturnega prostora z inovativnimi pristopi. Vzpodbuja mobilnost umetnikov in njihovih del, tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru, ter prepletanje med različnimi umetniškimi disciplinami. Aktivno sodeluje s številnimi umetniki, gledališči, festivali in mrežami doma in v svetu. Bunker je leta 2004 na razpisu Ministrstva za kulturo pridobil v upravljanje Staro mestno elektrarno – Elektro Ljubljana. Program v Stari elektrarni obsega produkcijo, izobraževanje in predstave. Gosti pa tudi druge festivale, koncerte in različne interdisciplinarne dogodke.

Kontakt

Email