Ljudmila

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost

Ljudmila skozi povezovanje polj umetnosti in tehnologije ter DIY in open source pristopom goji inovativno okolje za interdisciplinarne projekte, skupine in posameznike. Med dejavnosti društva sodijo razvoj ter upravljanje odprtih informacijskih portalov, umetniške in tehnološke delavnice, podpora samoorganiziranim interesnim skupinam, vzdrževanje skupnostne IKT infrastrukture, razvoj odprtokodnih programskih rešitev, razvoj ter spodbujanje open source hardware izdelkov in prototipov, zagotavljanje odprtega prostora za nove ideje ter srečevanje in izmenjavo aktivno mednarodno sodelovanje.

Spletne povezave

Ljudmila Facebook