Mesto žensk

Društvo za promocijo žensk v kulturi

Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje intersekcionalnih razprav o vprašanju spolov, doseganje enakopravnosti in enakosti med spoli ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov. Največji dogodek društva, vsakoletni Mednarodni festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni organizator festivala od leta 1996 do danes. Med njegovimi dejavnostmi so tudi mednarodni projekti sodelovanja in regionalno mreženje, mednarodni rezidenčni program namenjen povezovanju teorije in prakse, produkcija in koprodukcija umetniških projektov, feministična pedagogika in kulturno umetniško izobraževanje, knjižnica za sodobne umetnosti in feminizem, raziskovanje, arhiviranje in spletni arhiv, razvoj skupnostnih projektov in podpora diskriminiranim skupinam, zagovorništvo za enakost med spoli na področju umetnosti in kulture.

Kontakt

Email