Oton Korošec

Cirkuški performer, pedagog, fotograf

Na cirkuški šoli Vertigo v Torinu se je izpopolnjeval iz ekvilibrizma in se specializiral za hojo po spuščeni vrvi. Najdlje se ukvarja z žongliranjem, veliko svojega časa je prebil med žongliranjem v paru oziroma v skupini. Cirkus ga zanima kot pedagoški in tudi kot izrazni medij. Kot cirkuški performer je del slovenskega kolektiva Mismo Nismo, kot cirkuški pedagog pa je vrsto let aktiven v združenju Cirkokrog. Kot performerja ga zanima eksperiment, absurd, improvizacija in kabare, kot pedagoga pa iskanje in oblikovanje učnega procesa, ki se prilega posamezniku_ci in krepi zavedanje o skupinskem delovanju. Zanima ga mladinsko delo. Ukvarja se z analogno fotografijo, največkrat fotografira ljudi v pesimističnih urbanih situacijah ter prepletih. Je podpornik samoniklih pobud.