Via Negativa

Društvo ustvarjalcev in raziskovalcev sodobnih scenskih umetnosti

Via Negativa, ki pod umetniškim vodstvom režiserja Bojana Jablanovca deluje od leta 2002, je platforma za raziskavo, razvoj in produkcijo sodobne scenske umetnosti. Osredotoča se na raziskavo in snovanje različnih strategij scenskega uprizarjanja, s poudarkom na etiki in živosti uprizoritvenih praks, postopkov in žanrov. Osnovna dejavnost VN je produkcija sodobne scenske umetnosti, organizacija delavnic in izobraževanje v obliki laboratorijskega dela v programu VN Lab. VN razvija kolektivne postopke ustvarjanja in vztraja na individualnem prevzemanju avtorske odgovornosti. Njene izvedbene strategije so zelo različne; performans, teater, ples, predavanje, radikalne telesne prakse, video dela, galerijski projekti. Vsebinsko performanse razvrščamo v tri serije: Sedem smrtnih grehov (2002 – 2008), Via Nova (2009 – 2011), Nerazrešljivo (2012). VN je svoje projekte predstavila v številnih državah in sodelovala s številnimi ustvarjalci.

Kontakt

Email